090711 Pracovní – Agris

Zahájení – Ukončení / Skutečné: 14:30 – 20:00 / 19:30

Vedoucí akce: Glos

Hlídka na povrchu: Flek

Jména účastníků: Havel

Průběh a zvláštnosti:

Zastavte nás někdo, zastavte nás! Nebo na ostatní žádná práce nezbyde… Trojnožka s kladkou a vrátek jsou připraveni odolávat nejtvrdším pracovním úderům.

autor: Robert