090706 Pracovní – Žďár ponor


Zahájení: – Ukončení: 13:20 – 17:00 / 16:00

Jména účastníků:
Glos

Průběh a zvláštnosti:
Kontrola lokality: V jeskyni máme stejný množství sraček jako po jarním tání, tedy na 1 velkou akci. Čelba je úplně zaplavená. Jeskyně je konečně uzamčená, klíč je na klíči od maringotky

Vedoucí akce: Havel

Hlídka na povrchu: Flek

autor: Robert