090705 Pracovní – Základna


Zahájení: – Ukončení: 19:30 – xx:xx / 21:30

Jména účastníků:
Havel

Průběh a zvláštnosti:
DEBORDELIZACE
Bohuš bude plakat. Jeho oblíbený ruský kompresor, který se dal pustit leda na palec, zaujal své místo určení.

Pokračování prací 6.7.09 od 10:30-12:00. (Už je mě líto papíru.) Vozíček se osvědčil, byl pln a sváry vydrželi.

Vedoucí akce: Glos

Hlídka na povrchu: 

autor: Robert