090705 Pracovní – Agris


Zahájení: – Ukončení: 16:10 – 20:00 / 19:30

Jména účastníků:
Havel

Průběh a zvláštnosti:
Problém byl vyřešen. Krom více než hodinového zápasu s ucpanou samicí od hada.
P.S. Mám hlad, chudák Miluška.

Vedoucí akce: Glos

Hlídka na povrchu: Flek

autor: Robert