090614 Pracovní – Žďár ponor


Zahájení: – Ukončení: 10:00 – 15:00 / 12:20

Jména účastníků:
Falta

Průběh a zvláštnosti:
Převezena uzávěra z Agrisu do Žďáru, kde se prozatím nepodařilo uzamčít. Zamčeli jsme ale ponor novým zámkem, klíč je na svazku s klíčem od maringotky. Navezli jsme trubky ke člupku na pažení závalu.
Centrála chcípá už tak často, že je nepoužitelná!

Vedoucí akce: Havel

Hlídka na povrchu: Flek

autor: Robert