090613 Pracovní – Agris


Zahájení: – Ukončení: 15:00 – 20:00 / 19:20

Jména účastníků:
Havel

Průběh a zvláštnosti:
Úspěšně zapažen balvan pod skružemi a provizorně i sesuv nad ním. V sesuvu malezena lopata a kladivo – tentokrát to Pavel nebyl! Stále se nepoučíme? (:-o

Vedoucí akce: Havel

Hlídka na povrchu: Mádrová

autor: Robert