090530 Pracovní – Propástka u Verunčinu jeskyně


Zahájení: – Ukončení: 10:30 – 15:00 / 15:00

Jména účastníků:
Klebrc, Vyroubal,Petráková, Hulej, Bílek, Čech, Kovařík, Snášel, Adamčík, Glos

Průběh a zvláštnosti:
Vytěženo asi 80 kýblů, rozebrán zával v hlavní chodbě, za ním nadějné pokračování. Na závěr někteří účastníci měli

ztížený výstup z jeskyně!

Vedoucí akce: Klebrc

Hlídka na povrchu: Křivský

autor: Robert