090412 Pracovní – Ždár ponor


Zahájení: – Ukončení: 10:10 – 16:00 / 15:30

Jména účastníků:

Havel, Glos

 

Průběh a zvláštnosti:
1. práce po jarním tání. Bylo třeba vyčistit "chodby" od naplaveného bláta, jež bylo v některých místech ještě hodně řídké.Z toho vyplynul název pro spodní část "jeskyně": Kakaová chodba.V závrtu v listí jsme našli klíče od maringotky a od ponoru, zámek ale stále není. (?!)

Vedoucí akce: Havel

Hlídka na povrchu: Zeman

autor: Robert