090307 Pracovní – Mastný Flek


Zahájení: – Ukončení: 10:00 – 16:00 / 14:00

Jména účastníků:
Havel, Kraus, Kropáč
Průběh a zvláštnosti:
Jeskyni jsme vyčistili od odpadků a tlejícího dřeva – sotva to auto odvezlo. Skap byl opravdu vydatný. Ve vstupní části bylo po kolena vody.

Vedoucí akce:
Havel
Hlídka na povrchu: Flek

autor: Robert