090214 Pracovní – Propástka u Verunčiny jeskyně


Zahájení: – Ukončení: 00:00 – 00:00 / 00:00

Jména účastníků:
Havel, Konečný, Glos, Trojanovský
Průběh a zvláštnosti:
Prohlubovala se sonda a těžilo se na konci horizontálního mezipatra. Po oblevě se projevil skap z říceného komína a je patrné, že opět vypadlo trochu materiálu.

Vedoucí akce:
Glos
Hlídka na povrchu: Kubištová

autor: Robert