090207 Pracovní – Agris


Zahájení: – Ukončení: 11:00 – 20:00 / 14:00

Jména účastníků:
Ivošek, Trojanovský L+R, Rozsypal L+J, Hrdlička, Heler, Šerá

Průběh a zvláštnosti:
Z čelby vytěženo pod lanovku, z podskruže vytěženo na povrch, pokus o obtok vody skružema.

Vedoucí akce:
Kočí
Hlídka na povrchu: Kubištová

autor: Robert