090201 Pracovní – Balcarka


Zahájení: – Ukončení: 9:00 – 13:00 / 11:00

Jména účastníků:
Glos, Kočí, Doležel, Klebrc, Zeman, Vyroubal, Lanihcová

Průběh a zvláštnosti:
Těžba u stromu u trpaslíka. Akce byla ukončena dříve, protože nikdo neměl hodinky.

Vedoucí akce:
Flek
Hlídka na povrchu: Fleková

autor: Robert